Billigaköksblandare.se

Källsortering hemma

Idag finns det hundratals lösningar för enkel och smart källsortering hemma. All form av källsortering är positiv på sitt eget sätt, som att ta vara på en begränsad eller ovanlig råvara eller att det sparar mycket mer energi att återvinna än att tillverka nytt.

Källsortering hemma

Idag finns det hundratals lösningar för enkel och smart källsortering hemma. All form av källsortering är positiv på sitt eget sätt, som att ta vara på en begränsad eller ovanlig råvara eller att det sparar mycket mer energi att återvinna än att tillverka nytt.

Smart källsortering

I Sverige och andra västländer genererar vi otroliga volymer av skräp som kan källsorteras och för moderna hus, särskilt för bostadslägenheter, kräver Boverket att det finns en tydlig placering av avfallssorteringen redan i byggplanerna. Smart källsortering hemma finns i många olika former, alltifrån utdragbar källsortering under diskbänken till källsorteringssystem som passar bättre i garaget.

Kärl för källsortering

Om du är intresserad av lite större källsorteringskärl så finns det väldigt bra sådana på hemfint.se som kan passa alldeles utmärkt i ditt garage eller förrådet.

Besök även VVS i Syd för att ta del av produkter inom käll- och avfallssortering. Hitta högkvalitativa kärl, system och reservdelar så att du smidigt och enkelt kan sortera ditt avfall fortsättningsvis.

PK Produkter erbjuder ett brett utbud av sorteringskärl i olika varianter och storlekar för företag och kontor, vilket gör det enklare att organisera och sortera avfallet dagligen. Dessa kärl möjliggör en effektiv källsortering och återvinning.

Vad är källsortering?

Källsortering, återvinning och avfallssortering hänger väldigt nära varandra. Källsortering betyder att avfallet ska sorteras så nära källan som möjligt. Så fort som avfallet uppstår, när du tagit ut eller använt din produkt, förbrukningsvara eller vad det nu kan vara så ska avfallet som uppstår från förpackningen eller förbrukningen sorteras rätt.

Varför ska man källsortera?

Genom att du tar hand om dina sopor och sorterar dem på rätt sätt redan vid källan hjälper du till i återvinningsprocessen. Det minskar hanteringen som måste göras på sopstationer och det gör den sortering de måste göra noggrannare. Det gör hela processen mer effektiv och värnar ännu bättre om miljön. Källsortering är både för att ta vara på ovanliga resurser, värna om miljön, och att spara energi för samhället. 

Aluminium är ett väldigt bra exempel på den sista anledningen. Aluminium är varken ovanligt eller särskilt skadligt för miljön men det sparar otroliga mängder energi när det återvinns i stället för att utvinna nytt ur råmaterial. 

Guld är en av jordens ovanligaste resurser och finns ofta i väldigt små mängder i elektronik. Därför är det väldigt viktigt att återvinna elektronik, såklart inte bara för guldets skull men för att där finns många andra ovanliga eller skadliga metaller i elektronik.

Är det olagligt att inte källsortera?

Ja det är det. Skulle du inte ta hand om dina sopor på rätt sätt kommer det att komma ut massor med föroreningar i naturen som kommer att påverka människor, djur och miljö. Även om avfallsförordningen (läs mer på riksdagen.se) inte är straffsanktionerad har lokala kommuner rätt att lägga på straffavgifter om du inte sköter din sopsortering (§75 lagen.nu). 

Vad ska källsorteras?

Förpackningar kan ofta återvinnas och bli nya förpackningar. Förpackningar i metall, plast och papper ska sorteras för sig och lämnas till godkänt inlämningsställe.
Tidningar kan återvinnas och bli bland annat pappersförpackningar eller nya tidningar. Det ska lämnas till godkänt inlämningsställe. Du behöver inte ta bort häftklamrar eller spiraler i metall. Dessa sorteras med magneter vid återvinningen.
Elektronik och batterier innehåller ofta väldigt skadliga eller värdefulla ämnen som måste tas om hand på rätt sätt för att återvinnas. Det ska lämnas in på godkänt inlämningsställe.

Läkemedel kan inte ”återvinnas” men de måste tas om hand på rätt sätt. Läkemedel och sprutor eller kanyler ska lämnas direkt till apoteket som har en skyldighet att ta hand om dem åt dig.

Matavfall kan omvandlas till biogas, biogödsel och kompost som kan användas på många sätt. Det är viktigt att du sorterar bort allt som inte komposterbart, som exempelvis plastförpackningar annars hamnar det på åkrarna.

Farligt avfall så som kemikalier, målarfärg, olja, kosmetika, fyrverkerier, ammunition och mycket mer måste tas om hand på speciella sätt. I fallet av fyrverkerier och ammunition måste återförsäljaren ta hand om det. Resten kan ofta lämnas till en avfallscentral. Titta på din kommuns hemsida för att hitta den närmast dig.

Specifika exempel på att källsortera

Produkt
Sorteras som:
Källsortera värmeljus
Skilj vekeshållare och kopp men sortera båda som metall. Detta för att koppen är gjord av stål men hållaren är ofta av aluminium. Om de sitter fast i varandra följer aluminiumet med stålet i magnet-sorteringen och brinner upp vid återvinningen.
Källsortera Pringles-rör
Ytterlocket sorteras som plast. Botten, tuben och innerlocket sorteras som papper. (Stålbotten skiljs automatiskt av en magnet vid återvinningen precis som häftklamrar i tidningar)
Källsortera tändare
Helt utan innehåll källsorteras tändare som plast. Men om den har innehåll eller du är osäker ska den sorteras som farligt avfall.
Källsortera medicinkartor aluminium
Även om kartan har ett tunt lager aluminium sorteras medicinkartor som plast.
Källsortera porslin
En enstaka trasig kopp eller tallrik kan sorteras i den vanliga soppåsen men större mängder ska lämnas på återvinningscentral.
Källsortera cd skivor
CD-skivor ska källsorteras som brännbart. De är tyvärr gjorda av fel sorts plast för att kunna återvinnas.
Källsortera sprayflaska
Alla sprayflaskor kan sorteras som det den är gjort av, oftast metall. Men då måste de vara ”pys-tomma” och får inte ha vare sig innehåll eller drivgas kvar. Annars ska de sorteras som farligt avfall.
Källsortera stekpanna
Räknas som metallskrot och skall lämnas till återvinningscentral då det är för stort för att hanteras i den vanliga metallåtervinningen.
Källsortera keramik
Precis som porslin kan små mängder slängas med de vanliga soporna men större mängder ska lämnas till återvinningscentral
Källsortera frigolit
Små mängder frigolit ska sorteras som plast men större mängder ska lämnas till återvinningscentral.
Källsortera kuvert
Alla kuvert källsorteras som brännbart! Det spelar ingen roll om det är kuvert med fönster eller utan. Det är för mycket klister och ibland plast för att sortera som papper och ska därför källsorteras kuvert som brännbart.
Källsortera stearinljus
Stearinljus källsorteras som brännbart restavfall rakt ner i dina hushållssopor.
Källsortera glödlampor
Glödlampor, ljusrör och LED-lampor sorteras alla som elektronik- och elavfall och ska lämnas till återvinningscentral eller till din närmaste återförsäljare.
Källsortera julklappspapper
Julklappspapper i sig själv ska källsorteras som pappersförpackning men om det har mycket tejp eller snören som sitter fast ska detta antingen tas bort eller så kan du källsortera alltihopa i restavfall som brännbart.
Källsortera kaffesump
Kaffesumpen ska sorteras som matavfall och där kan du slänga melitta-filtret också, både vita och bruna.
Källsortera kaffekapslar
Kaffekapslar källsorteras som metallförpackning och du behöver inte tömma ut kaffesumpen ur dem.
Källsortera rakblad
Rakblad och andra saker som är vassa kan skada de som hanterar dina sopor. Därför är det väldigt viktigt att vira in rakbladen i hushållspapper. Sen kan de sorteras i de vanliga hushållssoporna eller metallåtervinningen.
Källsortera smink
Tomma förpackningar sorteras efter material. Om de har innehåll kvar ska de dock sorteras som farligt avfall och lämnas på miljöstation eller återvinningsstation.
Källsortera kattsand
Kattsand som är gjort av lera eller bentonit ska lämnas till sopstation eller i små mängder slängas i restavfall. Är kattsanden gjord av trä, majs eller papper kan den slängas i komposten. Läs på kattsandsförpackningen om du är osäker.