Billigaköksblandare.se

Hur fungerar en fettavskiljare?

En fettavskiljare fungerar som en separator, som avskiljer fett från att nå avlopp och vattenledningar. Fettet stelnar på insidan av fettavskiljaren och flyter upp på ytan. Här kan du läsa om allt ifrån vilka verksamheter som enligt lag måste ha en fettavskiljare till vad som gäller enligt Svensk Standard (SS-EN 1825) för fettavskiljare vid installation och hur ofta du måste tömma din fettavskiljare. Du kan läsa mer om hur en fettavskiljare fungerar hos NSVA.

Nedan får du bland annat information om vad en fettavskiljare kostar samt vad som gäller när din fettavskiljare är föremål för tömning i din kommun.

Bild från gpa.se

Krav på fettavskiljare

Idag ställs höga krav på fettavskiljare. Detta på grund av att flera kommuner har upptäckt ett allt större problem med igensatta avloppsledningar till följd av nedspolat fett. Problemet ökade när hushållen började använda allt mer oljor i matlagning, till exempel matolja och frityrolja. Krav på fettavskiljare gäller företag som alstrar mer fett än privata hushåll.

Verksamheter som måste ha fettavskiljning

Här nedan listas vilka verksamheter som enligt lag måste ha fettavskiljning installerad på arbetsplatsen. Samtliga företag och institutioner som inkluderar någon typ av livsmedelsverksamhet ska se till att fettavskiljning görs möjligt. Avskiljningen måste göras innan spillvattnet når kommunens avloppssystem. Avgörande för kravet är hur mycket fett verksamheten släpper ut. Gränsen går vid 100 mg/liter avskiljbart fett i avloppsvattnet.

 • Restauranger
 • Pizzerior
 • Gatukök
 • Caféer
 • Bagerier/konditorier
 • Livsmedelsbutiker
 • Catering
 • Storkök/Centralkök
 • Rökerier
 • Mejerier
 • Slakterier
 • Foodtrucks
 • Hotell
 • Fritidsgårdar
 • Förskolor
 • Äldreboenden

Köp fettavskiljare för inomhus- & markinstallation

Hos GPA kan du köpa fettavskiljare för inomhus- & markinstallation. De har dessutom gedigen erfarenhet och ett stort branschkunnande samt bedriver utbildningar inom området. De har flera olika modeller för att passa olika typer av verksamheter. Samtliga har dock ett system som möjliggör optimal fettavskiljning. Innan du väljer din modell bör en dimensionering av fettavskiljaren göras, det vill säga att uppskatta hur stor fettavskiljare din verksamhet behöver.

Installera fettavskiljare

När du ska installera en fettavskiljare bör du ta hjälp av en auktoriserad VVS-installatör. Det är viktigt att få hjälp med hela processen när du köper en fettavskiljare för installation i din verksamhet. På så sätt får du professionell hjälp med allt från dimensionering, för att få rätt storlek för just din verksamhet, till själva installationen. Att anlita en auktoriserad VVS-installatör innebär att du garanterat får en godkänd fettavskiljare som är korrekt dimensionerad för verksamheten. 

Tömning av fettavskiljare

I samband med tömning av fettavskiljare ska du även tänka på att det krävs en rengöring och att du genomför en okulär besiktning. Var extra noggrann i samband med avskiljningarna så att inte inredningen får slag eller stötar. Vid tömning av en fettavskiljare ska den slamsugas ordentligt och spolas ren med varmt vatten. Slutligen är det dags att återfylla din fettavskiljare med färskt vatten.

Hur ofta ska tömning ske?

Du ska se till att din fettavskiljare töms, rengörs och återfylls minst en gång per månad. I den kommun där du bedriver din verksamhet finns det företag som ansvarar för tömning; detta eftersom avfallet klassificeras som kommunalt avfall.

Avgifter

De avgifter som tillkommer till följd av att du måste tömma din fettavskiljare varierar. De faktorer som avgör vilka avgifter du ska betala är om din verksamhet bedrivs på fastlandet eller i skärgårdsmiljö och hur stor volym (kubikmeter) som ska tömmas. För extra tömningar och jourtömningar tillkommer ytterligare avgifter.

Fettavskiljare pris

Vad en fettavskiljare har för pris beror på dess dimension och om du har valt en enkel modell eller en helautomatisk avskiljare. En annan faktor som avgör priset är hur många liter som avskiljs per sekund. Priset varierar kraftigt från cirka 3000 kr till över 100 000 kr, också beroende på om du ska ha den inomhus eller om det är en markinstallation.